Tutela dei dati personali

Tutela delle informazioni e dei dati personali In qualità di gestore del foto stock Fotky&Foto e delle sue pagine web, la società Golden Voyage s.r.o. si rende conto del fatto di elaborare durante la propria attività delle informazioni che, ai sensi della legge n. 101/2000 G.U. Sulla tutela dei dati personali, hanno carattere di dati personali. Dichiara di essere cosciente dell'importanza della tutela di tali dati e del rispetto di tutte le leggi e le regole etiche relativi alla loro elaborazione cosa che reputa essere un dovere importante nei confronti dei propri clienti. La tutela dei dati dei nostri clienti è per noi una priorità.

Fotky&Foto, rispettivamente la società Golden Voyages s.r.o., durante la propria attività non fornisce né vende informazioni personali sui suoi clienti a persone terze, non raccoglie e non elabora dati sensibili sugli utenti registrati, in particolare i dati personali sulla nazionalità, l'origine razziale oppure l'origine etnica, le posizioni politiche, l'appartenenza ad organizzazioni sindacali, le convinzioni religiose e filosofiche, i precedenti penali, lo stato di salute e la vita sessuale.

Chráníme osobní údaje v souladu s nařízením EU (GDPR)

Společnost Golden Voyage s.r.o. jako správce Vašich osobních údajů, že zpracovává Vaše osobní údaje pouze v souladu s platnými zákony ČR a platným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Za jakými účely uchováváme Vaše osobní údaje?

  • účely vycházející z plnění licenční smlouvy
  • vedení účetnictví
  • zákonná povinnost pro vystavování a evidenci daňových dokladů
  • marketing - zasílání slev, promokódů a marketingových nabídek (pouze s Vaším výslovným souhlasem, který lze kdykoliv odvolat)

Jaké Vaše osobní údaje uchováváme?

Uchováváme pouze údaje nezbytné ke splnění fakturační povinnosti a ty, které jsou nezbytně třeba k plnění licenční smlouvy k produktům, které zakupujete. Neuchováváme ani nezpracováváme žádné citlivé údaje typu datum narození, rodné číslo, číslo dokladů, atd.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přenos informací mezi našimi servery a Vašim počítačem probíhají pouze pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS s platným bezpečnostním certifikátem. Veškeré používané technologie našeho hardware i software odpovídají standardům současné doby.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  • Máte právo znát veškeré Vaše osobní údaje, které uchováváme. V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem a sdělíme Vám, jaké Vaše informace a za jakými účely shromažďujeme.
  • Máte právo na změnu a doplnění Vašich osobních údajů. Údaje můžete změnit nebo doplnit po přihlášení ve svém klientském účtu.
  • Máte právo na odebrání souhlasu pro konkrétní účel zpracování. Odebrat marketingový souhlas můžete z jakéhokoliv newsletteru nebo ze svého klientského účtu po přihlášení. Pro odebrání souhlasu k ostatním účelům zpracování nás prosíme kontaktujte.
  • Máte právo na to být kompletně zapomenut. Na Vaši telefonickou nebo e-mailovou žádost Vám umožníme "být zapomenut".
  • Máte právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Tyto zásady jsou platné od 19. 5. 2018 a nahrazují předchozí Zásady ochrany osobních údajů.

 
We are very sorry to bother you, but we must inform you that this site uses cookies. By using this site you consent with cookies usage. More info
Favoriti (0)